Diablo Immortal Season 2: Dyddiad rhyddhau disgwyliedig, cynnwys tocyn brwydr a mwy

Diablo Immortal Season 2: Dyddiad rhyddhau disgwyliedig, cynnwys tocyn brwydr a mwy

Diablo Immortal Season 2: Dyddiad rhyddhau disgwyliedig, cynnwys tocyn brwydr a mwy

Nid oedd tymor 1 o Diablo Immortal yn mynd mor llyfn ag y byddai Blizzard Entertainment wedi hoffi. Er bod chwaraewyr yn hoffi'r mecaneg gêm newydd a gynigir gan y fasnachfraint ddiweddaraf, nid oeddent yn hoffi'r model talu-i-ennill.

Mae'r teitl wedi'i feirniadu'n hallt am yr holl ficro-drafodion y mae'n rhaid i ddefnyddwyr eu hwynebu dim ond i gael gêr diwedd gêm. Ers ei ryddhau gyda Thymor 1, mae'r gêm wedi derbyn ymatebion braidd yn gymysg gan gefnogwyr.


Roedd yr ychydig wythnosau cyntaf yn llawn dadlau wrth i lawer o gamers a chrewyr feirniadu sut roedd y RPG wedi rhoi arian i rai asedau yn y gêm.


Er bod llawer yn meddwl y gallai'r Diablo 4 sydd i ddod fod yn ras arbed ar gyfer y fasnachfraint, mae eraill yn credu y gallai Immortal fod yn gêm dda o hyd. Fodd bynnag, os bydd y datblygwyr yn chwarae eu cardiau yn iawn ac yn gwneud Tymor 2 yn rhywbeth y bydd chwaraewyr sy'n rhoi'r gorau i'r gêm y mis diwethaf yn ei chael yn werth dychwelyd iddo.


Er nad yw Blizzard wedi cyhoeddi dyddiad rhyddhau swyddogol Diablo Immortal Season 2 eto, mae llawer yn y gymuned yn credu y bydd y tymor newydd yn lansio ar Orffennaf 7 neu 8, yn dibynnu ar y rhanbarth.

Beth i'w ddisgwyl gan Diablo Immortal Season 2: Tocyn brwydr newydd a chynnwys y gellir ei chwarae


O ran yr hyn i'w ddisgwyl gan Diablo Immortal Season 2, mae'n debyg y bydd defnyddwyr yn cael tocyn brwydr newydd, rhywbeth i fuddsoddi ynddo os ydyn nhw eisiau rhywfaint o loot premiwm yn eu dwylo.


Efallai bod y rhan fwyaf o'r cynnwys wedi'i guddio y tu ôl i wal dâl. Fodd bynnag, o faint o adlach y mae'r gêm wedi'i dderbyn gan chwaraewyr (gan mai hi sydd â'r sgôr isaf yn hanes Metacritic ar hyn o bryd), mae'n debygol y bydd Blizzard yn gwrando ar adborth cymunedol am newidiadau.


Dylai tocyn y frwydr gynnig 40 haen o gynnwys gyda gwobrau premiwm am ddim.


O ran ffasiwn, mae'r datblygwyr wedi bwriadu rhyddhau gwobrau cosmetig unigryw ar gyfer pob tymor. Bydd crwyn yn unigryw i'r tymor hwnnw ac yn debygol o ddisgyn gyda Thymor 2 o Diablo Immortal.


Felly, mae'r diweddariad sydd ar ddod, y disgwylir iddo gael ei ollwng mewn ychydig ddyddiau, yn debygol o ddod â chynnwys newydd fel rhanbarthau newydd, questlines, quests ochr, penaethiaid stori, penaethiaid y byd, a mwy.Mae aelodau'r gymuned eisiau gweld a yw'r datblygwyr wedi gwrando ar yr holl adborth negyddol y mae'r gêm wedi'i dderbyn yn ystod yr wythnosau blaenorol ac eisiau llyfnhau'r microtransactions sy'n difetha profiad y gêm.

Post a Comment

Daha yeni Daha eski